Isikukoodi test (kontroll, valideerimine).
Isikukoodi info (sünniaeg, sugu, vanus)

Tähelepanu! Siin saab kontrollida vaid sisestatud isikukoodi vastavust EV standardile:
EVS 585:2007 “Isikukood. Struktuur”

Täna: esmaspäev, 22. juuli 2024

IK peab sisaldama 11 numbrit kujul: SAAKKPPXXXX, kus üldjuhul:
S =
1: 1800...1899.a sündinud mees
2: 1800...1899.a sündinud naine
3: 1900...1999.a sündinud mees
4: 1900...1999.a sündinud naine
5: 2000...2099.a sündinud mees
6: 2000...2099.a sündinud naine
AA = sünniaasta
KK = sünnikuu
PP = sünnipäev
XXXX = kontrollsumma